Bảng giá Chữ ký số VINA-CA
6 Năm trước 2127

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2014 đến khi có thông báo mới

 

1. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

 

Thời gian sử dụng06 Tháng
+ Tặng 03 tháng = 9 tháng
1 Năm 
(DN thành lập 
< 6 tháng)
1 Năm
+ Tặng 04 tháng 
= 16 tháng
2 Năm
+ Tặng 08 tháng 
= 32 tháng
3 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số450.000990.000900.0001.530.0002.160.000
Giá Token450.000Miễn phí450.000450.000Miễn phí
VAT (10%)90.00099.000135.000198.000216.000
Tổng giá (Đã VAT)990.0001.089.0001.485.0002.178.0002.376.000
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 10%)
900.000990.0001.350.0001.980.0002.160.000

 

 

2. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Thời gian sử dụng1 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 21 tháng
2 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 36 tháng
3 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số + Token900.000 + 450.0001.530.0002.160.000
VAT (10%)135.000153.000216.000
Tổng giá (Đã VAT)1.485.0001.683.0002.376.000
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 10%)
1.350.0001.530.0002.160.000

 

 

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi để đáp ứng dịch vụ.
VP: 120 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TP.HCM  => Xem bản đồ

 

 

Người phụ trách: (84.8) 3955.74.79 - 0908.890.112 (Mỹ Loan)

Email: myloan@tinluat.com.vn