Bảng giá Chữ ký số VIETTEL
6 Năm trước 1439

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2014 đến khi có thông báo mới

 

1. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

 

Thời gian sử dụng1 Năm
+ Tặng 06 tháng 
= 18 tháng
2 Năm
+ Tặng 06 tháng 
= 30 tháng
3 Năm
+ Tặng 06 tháng 
= 45 tháng
Giá Chứng thư số900.0001.530.0002.160.000
Giá Token490.000490.000Miễn phí
VAT (10%)139.000202.000216.000
Tổng giá (Đã VAT)1.529.0002.222.0002.376.000
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 10%)
1.390.0002.020.0002.160.000

  

2. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN

 

Thời gian sử dụng1 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 21 tháng
2 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 33 tháng
3 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 45 tháng
Giá Chứng thư số900.0001.530.0002.160.000
VAT (10%)90.000153.000216.000
Tổng giá (Đã VAT)990.0001.683.0002.376.000
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 10%)
900.0001.530.0002.160.000


Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi để đáp ứng dịch vụ.

VP: 120 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TP.HCM 

 

 

Người phụ trách: (84.8) 3955.74.79 - 0908.890.112 (Mỹ Loan)

Email: myloan@tinluat.com.vn