Bảng giá Chữ ký số NCM-CA2
6 Năm trước 1609

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2014 đến khi có thông báo mới

 

1. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

 

Thời gian sử dụng1 Năm
+ Tặng 06 tháng 
= 18 tháng
2 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 33 tháng
3 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số1.000.0001.800.0002.500.000
Giá Token500.000500.000Miễn phí
VAT (10%)150.000230.000250.000
Tổng giá (Đã VAT)1.650.0002.530.0002.750.000
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 10%)
1.500.0002.300.0002.500.000

 

2. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN

 

Thời gian sử dụng1 Năm
+ Tặng 06 tháng 
= 18 tháng
2 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 33 tháng
3 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số1.000.0001.800.0002.500.000
VAT (10%)100.000180.000250.000
Tổng giá (Đã VAT)1.100.0001.980.0002.750.000
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 10%)
1.000.0001.800.0002.500.000

 

3. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Thời gian sử dụng1 Năm
+ Tặng 06 tháng 
= 18 tháng
2 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 33 tháng
3 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số1.000.0001.800.0002.500.000
VAT (10%)100.000180.000250.000
Tổng giá (Đã VAT)1.100.0001.980.0002.750.000
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 10%)
1.000.0001.800.0002.500.000

 

 

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi để đáp ứng dịch vụ.
VP: 120 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TP.HCM  => Xem bản đồ

 

 

Người phụ trách: (84.8) 3955.74.79 - 0908.890.112 (Mỹ Loan) 

Email: myloan@tinluat.com.vn