Bảng giá Chữ ký số CK-CA
6 Năm trước 1397

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2014 đến khi có thông báo mới

 

1. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

 

Thời gian sử dụng06 Tháng
+ Tặng 03T 
= 9 tháng
1 Năm 
(DN thành lập 
< 6 tháng)
1 Năm
+ Tặng 06T 
= 18 tháng
2 Năm
+ Tặng 09T
= 33 tháng
3 Năm
+ Tặng 12T 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số400.000740.000999.0001.548.0001.998.000
Giá CK-CA Token500.000250.000250.000250.000Miễn phí
VAT (10%)90.00099.000124.900179.800199.800
Tổng giá (Đã VAT)990.0001.089.0001.373.9001.977.8002.197.800
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 20%)
810.000891.0001.124.1001.618.2001.798.200

 

2. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN

 

Thời gian sử dụng06 Tháng
+ Tặng 03 tháng = 9 tháng
1 Năm
+ Tặng 06 tháng 
= 18 tháng
2 Năm
+ Tặng 09 tháng 
= 33 tháng
3 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số400.000999.0001.548.0001.998.000
VAT (10%)40.00099.900154.800199.800
Tổng giá (Đã VAT)440.0001.098.9001.702.8002.197.800
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 20%)
360.000899.1001.393.200

 

1.798.200

 

 

3. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Thời gian sử dụng1 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 24 tháng
2 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 36 tháng
3 Năm
+ Tặng 12 tháng 
= 48 tháng
Giá Chứng thư số1.249.0001.548.0001.998.000
VAT (10%)124.900154.800199.800
Tổng giá (Đã VAT)1.373.9001.702.8002.197.800
Giá thanh toán 
(GIẢM GIÁ 20%)
1.249.0001.393.2001.798.200

 

 

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi để đáp ứng dịch vụ.
VP: 120 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TP.HCM  => Xem bản đồ

 

 

Người phụ trách: (84.8) 3955.74.79 -0908.890.112 (Mỹ Loan)

Email: myloan@tinluat.com.vn